Podsklad Triglav Top Brands

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Top Brands
ISIN: SI0021401524
Skladi.com oznaka: trtb

Prejšnje ime sklada

Abanka Skladi Aktivni

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

4,0% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
3,5% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
3,0% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,5% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,0% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,5% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,5% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,0% pri vplačilu do 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,50 %

Pretekli donosi

VEP: 15,74 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,51
Letos: -0,88
Eno leto: + 2,06
Tri leta: + 5,78
Pet let: + 52,40

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno