Podsklad Triglav Zdravje in farmacija

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Zdravje in farmacija
ISIN: SI0021401441
Skladi.com oznaka: trzf

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Farmacija

Vstopni strošek

4,0% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
3,5% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
3,0% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,5% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,0% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,5% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,5% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,0% pri vplačilu do 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,50 %

Pretekli donosi

VEP: 21,23 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,50
Letos: -2,30
Eno leto: -5,15
Tri leta: -12,41
Pet let: + 57,23

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Triglav Zdravje in farmacija je sektorski delniški sklad. Sredstva nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo (ang. Healthcare), kot je določeno po mednarodni klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard). V okviru sektorja zdravstvo so v portfelju sklada zastopane predvsem naslednje industrijske panoge: farmacija, biotehnologija in sorodne znanosti, zdravstvena oprema in storitve, prodaja zdravil, upravljanje zdravstvenih ustanov, zdravstveno, življenjsko in nezgodno zavarovanje ter raziskave in razvoj na področju farmacije oziroma medicine, diagnostike in biokemije.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno