Čas za veselje tudi za lastnike slovenskih delnic?

Slovenska borza s svojim tempom naskakuje konec bližajočega leta.


 

 

 Ob koncu leta bomo potegnili črto...

 

Osrednji slovenski borzni indeks SBI je v letošnjem letu (do novembra) pridobil dobrih 10,5 odstotkov, kar je posledica pozitivnih rezultatov večine družb, ki kotirajo v indeksu. Prvih pet največjih družb po tržni kapitalizaciji je ob polletju po objavi rezultatov izkazovalo dobre poslovne rezultate.

Glede na napovedi je najbolj presenetila Krka, ki je v prvem polletju povečala prodajo za 51 milijonov EUR, oziroma za 8,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. To je največja polletna prodaja v zgodovini Krke. Skupina Krka je ustvarila 124,1 milijona EUR dobička iz poslovanja, kar je 32 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja družbe Krka je znašal 112,8 milijona EUR, kar je polovico več od lanskega dobička iz poslovanja. Rast je dosegla na vseh trgih, razen na zahodnem. Novo kvartalno poročilo se pričakuje konec meseca, ne predvideva se večjih sprememb oziroma korekcij.

V skladu s strateško usmeritvijo glede politike povečevanja dividend, se je izplačala dividenda v višini 2,75 EUR bruto na delnico, kar je v primerjavi z lanskoletno dividendo 4 odstotke več.

Polletni podatki kažejo tudi na visoke dobičke pri Luki Koper, ki je letošnje leto pričela z rekordom, ko je mesečni pretovor dosegel najvišjo vrednost v zgodovini obstoja podjetja. Nad pričakovanji pa je tudi poslovanje Petrola, ki je realiziralo kar 26-odstotno rast prihodkov, posledično je imelo tudi dobre finančne kazalnike. Uspeh pripisujejo izboljševanju gospodarskih razmer v Sloveniji in na Hrvaškem, ne pa še drugih držav JV Evrope, kjer so tudi prodajni trgi.

Telekom Slovenije je že objavil rezultate treh četrtletij, zaenkrat hodi po začrtani poti in dosega pričakovane in napovedane rezultate (4-odstotna rast prihodkov). Padec prihodkov iz mobilne telefonije so nadomestili s prodajo novih storitev.

Med uspešnejše zgodbe letošnjega leta zagotovo spada tudi Cinkarna Celje, ki je ob polletju že presegla celoletni poslovni načrt.  Delnico analitiki priporočajo za nakup vendar z mero previdnosti, saj je panoga izrazito ciklična.

Nekateri analitiki v izboru za nakup slovenskih delnic glede na poslovne rezultate in trende priporočajo nakup delnic Luke Koper in Zavarovalnice Triglav, kjer vidijo visok potencial. Nakupno priporočilo imajo tudi delnice Telekoma Slovenije, Krke in Save Re.


Tanja Prudič, INDIVIDA & Partnerji

Priporočamo

Top novice

Razno